Werken met behoud van uitkering

U kunt werken met behoud van uw uitkering ter bevordering van de uitstroom uit de bijstand. U werkt dan zonder arbeidsovereenkomst en zonder loon.

Additionele werkzaamheden

Op een participatieplaats verricht u additionele werkzaamheden. Dat betekent dat u geen gewone functie heeft die in uw bedrijf ook door een betaalde werknemer verricht zou kunnen worden. In plaats daarvan wordt er speciaal voor u een baan gecreëerd. Ook kunt u in uw baan extra begeleiding of scholing krijgen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor werken met behoud van uw uitkering:

  • Werken met behoud van uw uitkering is ter bevordering van de uitstroom naar betaalde arbeid. De activiteiten moeten daarom essentieel verschillen van productieve arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst.
  • De werkzaamheden die u uitvoert moeten vastgelegd worden in een individuele beschikking.
  • Uw werkzaamheden dienen zo te zijn vormgegeven dat er geen situatie ontstaat die vergelijkbaar is met een reguliere arbeidsovereenkomst.

Uw gemeente

Uw gemeente kan zelf hebben bepaald of ze werken met behoud van uitkering aanbiedt en onder welke voorwaarden: 

Regels van Gemeente Leudal


Leerwerkstage

De gemeente kan aan u een leerwerkstage aanbieden. De leerwerkstage heeft als doel om u werkervaring op te laten doen en vaardigheden aan te leren. De stage duurt maximaal 6 maanden en in een plan wordt vastgelegd wat het doel van de stage is en hoe de begeleiding plaatsvindt. De leerwerkstage mag niet leiden tot het verdringen van regulier werk of concurrentievervalsing.

Proefplaatsing

De gemeente kan aan u een proefplaatsing aanbieden. De proefplaatsing heeft als doel om u te laten wennen aan bepaalde aspecten van betaalde arbeid. De proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden en in een plan wordt vastgelegd wat het doel van de plaatsing is en hoe de begeleiding plaatsvindt. Het bedrijf waar u geplaatst wordt betaalt een vergoeding voor de werkzaamheden die u verricht aan de gemeente. Het doel is om bij tevredenheid van u en de werkgever over te gaan tot een reguliere baan.

Laatst bijgewerkt op: 09-06-2009                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Leudal

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu